artikel

Essenties van verandermanagement

Verandermanagement

De afgelopen jaren heeft een groep veranderaars, docenten en auteurs, inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar gebracht in een succesvolle leergang. Honderden deelnemers hebben deze inmiddels gevolgd. Met elkaar is het gedachtegoed van de leergang steeds verder uitgewerkt. Dat alles vormt de basis voor het boek Essenties van verandermanagement.

Essenties van verandermanagement

In de veranderkunde zijn we eigenlijk al vanaf het begin op zoek naar een verklaring voor slagen en falen. Een zoektocht naar de heilige graal met veranderaars als kruisridders. Omdat veranderen zo vaak mislukt, zijn we permanent op zoek naar het ‘succesrecept’: wat werkt, wanneer, in welke context, met welke mensen en welke typen veranderingen?

Hoe vind je de juiste veranderaanpak?

Wat zijn de slaag- en faalfactoren in veranderen? We hebben ontdekt dat er niet ‘one best way of change’ bestaat. In de praktijk blijkt bovendien dat verandermanagers veranderingen niet kunnen bepalen. Zij kunnen wél een belangrijke rol spelen in het sturen en faciliteren van veranderingsprocessen. De opgave is dat we in elke specifieke situatie de passende veranderbenadering weten te vinden. Dat noemen we voor het gemak maar ‘situationeel’ of ‘contextueel’ veranderen. Maar hoe vind je die aanpak? Welke vragen, modellen, inzichten, interventies helpen om de slaagkansen in al die verschillende situaties groter te maken?

Geen succesrecept

Er bestaat geen beste manier van veranderen, geen succesrecept voor verandermanagement. Een ‘best practice’ die je als haarlemmerolie in alle verandersituaties kunt inzetten is een fictie. Het lukt ook niet om in een boek alle bestaande verandertheorieën, -modellen, -strategieën en -benaderingen de revue te laten passeren. De omvang daarvan past niet in een boek en het is bovendien al eerder gedaan. Soms niet eens onverdienstelijk! Dus nog een boek dat een allesomvattende benadering probeert te schetsen, of een samenvatting of taxonomie van alle bestaande theorieën en inzichten presenteert, voegt aan de veranderkunde niet echt iets toe. De uitdaging is juist om theorie en praktische ervaringen meer te verbinden. Daarom is onder het motto ‘voor veranderaars door veranderaars’ een groep verandermanagers, docenten, auteurs en talloze deelnemers aan het werk gegaan. Zij hebben hun inzichten, concepten en ervaringen bij elkaar gebracht in een succesvolle leergang. Met elkaar, al community-based werkend, is het gedachtegoed steeds verder verdiept en uitgewerkt. In een poging om een brug te slaan tussen veranderkundige inzichten en de weerbarstige praktijk van de veranderaar is een (ordenings)model ontwikkeld en zijn drie dilemma’s geformuleerd.

Kern van het veranderproces

Essenties van verandermanagement is ontwikkeld rond een centraal model dat helpt om een brug te slaan tussen veranderkundige inzichten en de weerbarstige praktijk van de veranderaar. Het boek is opgebouwd rond vier kernvragen: Waarom? Wat? Hoe? Wie? (Ik!). Het in samenhang beantwoorden van deze vier vragen is de kern van ieder veranderproces. Daarbij worden inzichten aangereikt zoals organisatie- en veranderdiagnose, strategisch leren, nieuwe organisatievormen, samenwerken, kleurendenken, organisatiedynamica, interventies en leiderschap.

Een steeds terugkerend thema in Essenties van verandermanagement is het omgaan met dilemma’s. Hier zijn dat er drie: deel versus geheel, inhoud versus betekenis en ratio versus emotie. Uiteindelijk gaat het bij succesvol veranderen om de vraag of de betrokken medewerkers met elkaar (emotioneel) betekenis kunnen verlenen aan het veranderproces. Als een rode draad loopt het bespreken van die dilemma’s door alle hoofdstukken. Juist omdat het boek een collage is rond een model van meerdere auteurs en hun ideeën, biedt het een ongewone rijkdom aan inzichten en ‘stemmen’. Met inzicht veranderen in de praktijk komt zo een stap dichterbij.

Het boek: Essenties van verandermanagement

Essenties van verandermanagement is ontwikkeld rond een centraal model dat helpt om een brug te slaan tussen veranderkundige inzichten en de weerbarstige praktijk van de veranderaar. Het boek is opgebouwd rond vier kernvragen: Waarom? Wat? Hoe? Wie? (Ik!). Het in samenhang beantwoorden van deze vier vragen is de kern van ieder veranderproces. Daarbij worden inzichten aangereikt zoals organisatie- en veranderdiagnose, strategisch leren, nieuwe organisatievormen, samenwerken, kleurendenken, organisatiedynamica, interventies en leiderschap.

 

Reageer op dit artikel