artikel

Verbinding + verandering met Whole Scale Change

Verandermanagement

Wat gebeurt er als je probeert een verbinding te maken tussen de harde en zachte kanten van de organisatie en tussen mensen en afdelingen onderling? Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij verzamelen in Praktijkboek Large Scale Intervention verschillende ervaringen van diverse praktijkbeoefenaars van Large Scale Intervention (LSI). De auteurs beschrijven hoe LSI er concreet uitziet […]

Verbinding + verandering met Whole Scale Change

Wat gebeurt er als je probeert een verbinding te maken tussen de harde en zachte kanten van de organisatie en tussen mensen en afdelingen onderling? Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij verzamelen in Praktijkboek Large Scale Intervention verschillende ervaringen van diverse praktijkbeoefenaars van Large Scale Intervention (LSI). De auteurs beschrijven hoe LSI er concreet uitziet en wat er gebeurt als je probeert een verbinding te maken tussen de harde en zachte kanten van de organisatie en tussen mensen en afdelingen onderling. De auteurs gaan in op vragen als: Waar dien je op te letten? Wat moet je vooral (niet) doen? Wat is de rol van de adviseur/procesbegeleider en van de opdrachtgever? Hoe ontwerp je interventies voor kleine of grote groepen? Hoe zorg je dat het energiepeil hoog blijft?  De lezer krijgt op basis van onder andere de behandelde vragen en met de acht praktijkcases die aan de orde komen, een nieuwe kijk op organisatieverandering en de kracht van dialoog en participatie.

Nieuwe vergezichten
Open Space, Future Search, Real Time Strategic Change, World Café en Appreciative Inquiry zijn voorbeelden van Large Group Interventiemethodes (LGI's) die nieuwe en alternatieve vormen van samenwerken en organiseren bieden. Ze zijn onderling uitwisselbaar en naargelang vraag- en doelstelling goed met elkaar te combineren. Het nieuwe en het alternatieve zit er voor de meeste gebruikers in dat ze zijn gebaseerd op wat we ook wel een open dialoog noemen, waarbij ieders inbreng een rol krijgt. Mensen zijn in grote aantallen, gegroepeerd aan kleinere tafels, met elkaar in gesprek over zaken die hen in het dagelijkse leven of werk bezighouden. Het brengt mensen tot elkaar, zorgt voor nieuwe contacten en draagt bij tot een nieuwe, meer gemeenschappelijke manier van kijken naar de bestaande werkelijkheid en plannen maken. En daarmee wordt een aanzet gegeven tot ander gedrag, nieuwe manieren van samenwerken en andere organiseervormen. Een eenmalige LGI-bijeenkomst levert nieuwe inzichten op, nieuwe vergezichten op de bestaande business, gefragmenteerde beelden worden gemeenschappelijk gemaakt, om uiteindelijk daarmee ook een gezamenlijke aanzet te leveren voor nieuw gedrag.

Acht praktijkcases
In het Praktijkboek Large Scale Intervention behandelen de auteurs diverse praktijksituaties waarin LGI's zijn toegepast en geëvalueerd. De acht praktijkcases in dit boek zijn geselecteerd omdat ze verdergaan dan alleen het leveren van een aanzet. Ze gaan in op wat we ook wel de follow-up noemen: het ontwikkelen, doorvoeren van nieuwe manieren van samenwerken in de dagelijkse praktijk. De cases hebben met elkaar gemeen dat ze ingaan op onderliggende waarden, zienswijzen en bestaande patronen (deep structures) en in ieder geval de intentie hebben om op een double-loopniveau organisatieverandering te realiseren. Dergelijke veranderingen vragen meer dan een eenmalige inzet van een LGI. De praktijkcases in dit boek beschrijven dan ook veranderprocessen waarin meerdere van dergelijke LGI's een onderdeel vormen van een doorgaand ontwikkelproces.  De verzamelnaam voor dergelijke processen is Large Scale Interventie (LSI) of Whole Scale Change(WSC).

Praktijkcase 'Jeugdzorgmanagers In de Lead'
Een van de acht praktijkcases in het boek gaat over een jeugdzorgorganisatie (De Hoederloo Groep). De organisatie is een nieuwe strategische koers ingeslagen  en is geherstuctureerd. Aan de externe adviseurs werd gevraagd om voor de leidinggevenden en medewerkers een leer- en ontwikkeltraject te ontwerpen en te begeleiden. Ze gingen met de WSC-principes in hun achterzak als kompas aan de slag. Download hier gratis de hele case!

Geïnteresseerd in het hele boek? Klik hier voor meer informatie.

Reageer op dit artikel