artikel

Veranderen is als fietsen in mul zand

Verandermanagement

Veranderen voelt vaak als fietsen in mul zand. Zwetend en puffend komt de verandering maar al te vaak tot stilstand, terwijl er hard aan wordt getrokken. De verandering blijft hangen, de veranderdoelen worden niet bereikt of blijken niet geborgd. Juist omdat het zo vaak mislukt zijn veranderkundigen op zoek naar het ‘succesrecept'. Wat zijn de slaag- en faalfactoren bij veranderen? Wij geloven niet dat er ‘one best way to change' bestaat. Wel is er een aantal ingrediënten bekend. Dit is het tweede artikel in een serie van vier over verandermanagement, dat Marco de Witte en Jan Jonker schrijven voor Management Executive.

Veranderen is als fietsen in mul zand

Wij willen in deze vier artikelen een veranderkundige aanpak aanreiken. Een aanpak die wij in de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld en veelvuldig toegepast. In deze tweede bijdrage gaan we in op een aantal veranderkundige dilemma's. In het eerste artikel (zie Management Executive, nummer 1) is ons vierballenmodel geïntroduceerd en hebben we laten zien hoe je daarmee kunt werken. In het derde artikel staan we stil bij 1e-, 2e- en 3e-ordeveranderingen. En het laatste artikel gaat in op de ontwikkeling van het begrip waardecreatie in relatie tot strategie.

Veranderen begint wat ons betreft met het in samenhang beantwoorden van de verschillende kernvragen (WAAROM, WAT, HOE en WIE (ik/wij) uit het eerder geïntroduceerde vierballenmodel. Simpele vragen die menig verandermanager echter onbeantwoord laat. Maar het beantwoorden van die vragen alleen is niet genoeg. In de veranderpraktijk moet je op elk moment in het veranderproces met drie dilemma's omgaan. Drie dilemma's die voor een groot deel het veranderresultaat bepalen en die je om die reden moet ‘managen', of beter, ‘regisseren'. De eerste gaat over het dilemma tussen deel en geheel en noemen we de ‘separation fallacy'. Het tweede heeft betrekking op het zoeken naar een balans tussen inhoud en betekenis. Bij het uitwerken van dit dilemma bespreken we de bruikbaarheid van een zogenoemd ‘constructionistisch' perspectief op organisaties en organiseren. Ten slotte is er een derde dilemma dat aandacht vraagt voor de rol van emoties in processen van gedragsverandering. De kern van dit dilemma is samen te vatten als ratio en emotie. Wij praten niet over deze dilemma's in termen van het één versus het andere, maar als het balanceren tussen én-én. In het vervolg van dit artikel gaan we dieper op de afzonderlijke dilemma's in.
Het hele artikel in Management Executive (nr. 2, 2013) kunt u hieronder gratis downloaden.

Lees ook het boek Essenties van verandermanagement door Marco de Witte en Jan Jonker.

Reageer op dit artikel