artikel

Hoe steiler de hiërarchie, hoe minder conflict

Verandermanagement

In de huidige maatschappij (o.a. door individualisering, educatie, realitysoaps) neemt de afstand tussen leiders en volgers af. Het gevolg is meer conflict. Dat stelt Eric de Blok in een reactie op het artikel van Martin van Staveren over macht en autoriteit.

Als conflictmijdend dier proberen wij het conflict te vermijden door regels en procedures (c.q. macht af te dwingen/ te behouden). Conflicten zijn echter niet te vermijden. Om maar te zwijgen van risicomanagement, wat voornamelijk gedreven is door angst. Angst om te verliezen wat je hebt verworven. Regelgeving en risicomanagement zijn mijns inziens niet de juiste weg. Een mogelijke oorzaak van het probleem ligt volgens mij in het formaliseren van autoriteit/leiderschap. Niemand is altijd leider. Waarom verwachten we dat van een manager van een afdeling? Hoe herkennen we ‘echte’ autoriteit? En hoe laat je autoriteit op een voor anderen herkenbare wijze zien? De genoemde dialoog is zeker een onderdeel van de oplossing. Maar een fundamenteel andere manier van kijken naar leiderschap is zeker ook nodig om de transitie te maken van een ego-systeem naar een ecosysteem.
Eric de Blok
Meer reacties op artikel ‘Macht en autoriteit’ en zie reactie hieronder van Martin van Staveren op dit stuk.
Tip: Eric de Blok geeft 5 november een college over natuurlijk veranderen.

Reageer op dit artikel