artikel

Management à la nu

Verandermanagement

Traditionele managementmethoden hebben hun beste tijd gehad, zegt Red Hat-CEO Jim Whitehurst. Tijd voor een update.

Management à la nu

Stoomtreinen. Fabrieken waar ongeschoolde arbeiders repetitief werk doen, in een statische omgeving. Dat is de context waarin veel managementmethoden vorm kregen die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Terwijl de werkcontext is veranderd. Routinetaken zijn geautomatiseerd. Van medewerkers verwacht je enige mate van initiatief, oordeelsvermogen en creatieve inbreng. Ze nemen voortdurend zelf beslissingen. Het idee ‘ik plan wat ik wil doen en laat mensen het dan doen’ werkt niet in een wereld die zo snel verandert. Dat vindt Jim Whitehurst, de CEO die open-source techbedrijf Red Hat transformeerde tot een miljardenconcern. Hij weet dus waarschijnlijk een paar dingen waar we iets aan hebben. De meeste executives hanteren nog steeds oplossingen die ze op de businessschool hebben geleerd. Dit zijn Whitehurst’s adviezen om je managementstijl af te stemmen op veranderde tijden.

Geef betekenis en context aan het werk
De rol van hedendaagse managers is een context te creëren waarin mensen optimaal hun werk kunnen doen. Betekenis geven aan het werk is daarbij cruciaal. Begin met een missie, bij waarom het werk meer inhoudt dan geld verdienen. Medewerkers moeten ook zien wat hun bijdrage is aan het realiseren van die missie, hoe ze zelf in de strategie van het bedrijf passen. Ze moeten de context zien om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Wees niet té aardig
Veel mensen gaan moeilijke gesprekken uit de weg, met soms desastreuze gevolgen. Soms moeten de vonken eraf vliegen om verder te komen. Je krijgt betere resultaten als mensen open en eerlijke gesprekken voeren – ook als dat pijnlijk is. Het is de rol van managers om problemen open te breken waarover mensen niet willen praten.

Neem mensen aan die bij je passen
Laat je eigen medewerkers nieuwe collega’s tippen. ‘Niemand herkent een Red-Hatter beter dan een Red-Hatter’, aldus Whitehurst. Het is wel zaak om niet met een bedrijf vol jaknikkers te eindigen en af en toe ook wat andersdenkenden aan boord te halen.

Betrek je medewerkers bij je beslissingen
Verandermanagement betekent meestal: een beslissing nemen aan de top en de redenen ervan naar beneden communiceren. Betrek mensen van onderaf en van meet af aan bij het nemen van beslissingen, dan is er niet eens verandermanagement nodig. En: ‘Ik was verbijsterd hoe beslissingen erop vooruitgaan als mensen die dicht op een probleem zitten erbij betrokken worden’, zegt Whitehurst.

Bron: Management Today 11-8-2016

Door: Taallijn.nl

Reageer op dit artikel