artikel

Het eind van het begin

Verandermanagement

De komende jaren zullen spannend en volatiel zijn. Singularity, of je nu denkt dat haar komst nog 20 of nog minstens 50 jaar zal duren, zal een keerpunt in de geschiedenis zijn. Ontegenzeggelijk bevinden we ons niet alleen op een zeer hobbelige weg in de richting van dit historisch ijkpunt, we krijgen ook steeds meer snelheid. Moeten we dan allemaal pessimistisch en noodlottig zijn? Brengt technologie ons naar een punt waar wij mensen ons lot niet zelf meer in de hand hebben? Maken we onze eigen ras biologisch en economisch irrelevant? We durven niet te beweren dat we antwoorden hebben op deze echt fundamentele vragen. Maar we bespeuren nog nauwelijks een signaal van een breed maatschappelijk en politiek debat over dit onderwerp.

Het eind van het begin

Het is onze overtuiging dat nieuwe technologieën ook tot nieuwe, belangrijke en thans nog onbekende mogelijkheden zullen leiden. Mits goed gemanaged kan innovatie duurzame oplossingen brengen voor de grote uitdagingen zoals klimaatverandering, honger, armoede, analfabetisme en het grondstoffentekort. Technologie in verkeerde handen kan rampzalig zijn, in de juiste handen kan het grote wonderen verrichten. Dit is zeker het geval voor bijvoorbeeld 3D-printen. De impact zal minstens zo groot zijn als de opkomst van het internet en waarschijnlijk nog een stuk groter.

Now this is not the ending.
It’s not even the beginning of the end.
But perhaps it is the ending of the beginning.
Winston Churchill

Technologie in verkeerde handen kan rampzalig zijn, in de juiste kan het grote wonderen verrichten.

Nieuwe technologieën zullen ons toegang geven tot duurzame energie, manieren aanreiken om ziektes te bestrijden, de voedselproductie te vergroten en schadelijke emissies, afval en vervuiling te elimineren. Nieuwe mogelijkheden om criminaliteit en terrorisme te bestrijden. Technologie kan veiligheid en comfort brengen in ons leven en onderwijs voor de armen ontsluiten. Hoewel ook wij duidelijk grote risico’s zien, erkennen we ook de vrijwel eindeloze mogelijkheden. Het gaat niet alleen om de technologie. Het gaat er vooral om over hoe we ons organiseren! Overheid, universiteiten, onderzoeksinstellingen en organisaties, profit en non-profit. Het is in onze handen om verantwoordelijkheid te nemen.

Het is aan de leiders en managers om hun organisatie om te vormen en in staat te stellen te profiteren van de nieuwe mogelijkheden en de bijbehorende risico’s adequaat te managen.

De alles overkoepelende missie zou moeten zijn om een duurzame toekomst te creëren voor alle huidige en toekomstige generaties. Gewoon, om de toekomst inderdaad mooi te maken!

Door: Erik Kolthof, Stephan van den Broek, Tjeu Blommaert, auteurs van Management in Singularity

Cover_Management_in_SingularityManagement in Singularity
Dit boek geeft inzicht in belangrijke trends & ontwikkelingen en geeft handreikingen voor de eerste cruciale stappen die jij en jouw organisatie kunnen zetten als een goede voorbereiding op wat wel wordt genoemd ‘het nieuwe normaal’.

 

Reageer op dit artikel