artikel

Vertrouwen in bedrijven loopt terug

Verandermanagement

Het vertrouwen in de overheid en de media is al langer tanende, maar voor het eerst in de 17 jaar dat Edelman zijn jaarlijkse Trust Barometer opstelt, gebaseerd op enquêtes onder tienduizenden mensen wereldwijd, is ook het vertrouwen in het bedrijfsleven teruggelopen.

Vertrouwen in bedrijven loopt terug

In bijna twee derde van de 28 onderzochte landen heeft minder dan de helft van de bevolking nog vertrouwen in de overheid, media, het bedrijfsleven en ngo’s. Ook het vertrouwen in leidinggevenden is schrikbarend laag: 71% van de ondervraagden vindt dat overheidsfunctionarissen ‘niet’ of hooguit ‘enigszins’ geloofwaardig zijn, 63% vindt dat van CEO’s.

Wereldwijd vindt nog maar 37% CEO’s geloofwaardig – een terugval met 12 procentpunten.

Reageer op dit artikel