artikel

Wat is wijsheid: herstructureren of aanpassen?

Verandermanagement

Hoe ver moet een reorganisatie reiken? Wegen de voordelen en opbrengsten van een reorganisatie op tegen de kosten? Kan de reorganisatie worden gerealiseerd voordat opnieuw veranderde marktomstandigheden alweer nieuwe aanpassingen nodig maken?

Wat is wijsheid: herstructureren of aanpassen?

Stéphane J.G. Girod (IMD, Lausanne) en Samima Karima (North Eastern University, Boston) adviseren executives al ruim dertig over zulke kwesties, onder andere over de keus tussen twee typen reorganisaties: herstructureren en aanpassen. Dit zijn hun bevindingen.

Kleinschalig versus grootschalig

Kijk om de beste benadering te bepalen eerst naar je situatie. Twee dingen zijn van belang: de dynamiek in de branche en de noodzaak tot strategische heroriëntatie. In dynamische, snel veranderende markten met allerlei nieuwkomers hebben kleinschalige, snelle aanpassingen de voorkeur. Daarmee speel je sneller en makkelijker in op kansen die zich ineens links en rechts voordoen. Maar is in je business een grote disruptie op komst, dan vergt dat een ingrijpende strategische ommezwaai. Inclusief, onvermijdelijk, een nieuwe structuur.

Tot daar en niet verder

Bepaal duidelijk de reikwijdte van de reorganisatie. Bij herstructurering heb je vaak ook een nieuwe cultuur, nieuwe werkwijzen, nieuwe processen en nieuwe systemen nodig (IT, beloningsstructuren, leiderschapsstijlen enzovoort). Bij alleen aanpassingen van de structuur is juist continuïteit op andere terreinen belangrijk, zodat veranderingen alleen impact hebben op de target-businessonderdelen.

Rustig aan

De onderzoekers adviseren om niet vaker dan eens in de vijf jaar te herstructureren. Alleen al omdat het zelfs bij de allersuccesvolste herstructurering zo’n drie tot vier jaar duurt voor je de vruchten ervan plukt. Bij aanpassingen van een bestaande organisatiestructuur gaat het erom de juiste balans te vinden. Doe je het te weinig, dan lukt het je niet om je in dit soort aanpassingen te bekwamen. Doe je het te vaak, dan riskeer je slordige resultaatmetingen, een gevaarlijk naar binnen gerichte blik en verandermoeheid.

Niet imiteren maar differentiëren

Gebruik je reorganisaties om de troefkaarten van je onderneming, je sterke kanten, verder te versterken en uit te spelen. Dus: om je nog meer te differentiëren van je concurrenten, en niet om ongeveer hetzelfde te gaan doen als zij.

Gevaarlijk: non-stop je structuur aanpassen

Bij onderzochte bedrijven die het aantal aanpassingen op jaarbasis verdubbelden, leidde dat tot een winstdaling van gemiddeld 1%. Bij de grootste bedrijven kwam dat neer op een daling van 22 miljoen dollar. Sommige organisaties – denk Digital Equipment Corporation, McDonnell Douglas – manoeuvreerden zichzelf in zulke schier eindeloze verandercycli dat zij zich naar het hiernamaals reorganiseerden.

Bron: Harvard Business Review

Door: Yvonne Halink – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel