artikel

Honorering in de zorg

Zorgmanagement

De medisch-specialistische zorg in de algemene ziekenhuizen wordt sinds 1 januari 2005 gedeclareerd volgens een nieuw, landelijk uniform systeem: de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De bekostiging zal deels via de DBC-systematiek lopen. In dit artikel gaan de auteurs in op het ontstaan van deze DBC-systematiek, waarbij de focus zal liggen op de DBC als declaratie-eenheid voor de medisch specialist. Behandeld wordt op welke wijze een landelijk uniforme DBC-definitie tot stand is gekomen en hoe vervolgens de kosten aan de vele individuele DBC’s zijn gekoppeld, waarbij ook tegemoet wordt gekomen aan de toezegging van een macroneutrale invoering: ceteris paribus mag de medisch specialist door de DBC-invoering er niet op achteruit gaan, maar ook mag het macrobudget voor de medisch-specialistische curatieve zorg niet overschreden worden bij een gelijkblijvende zorgoutput.

Reageer op dit artikel