artikel

Human Resource Performance & Risicomanagement: Match tussen organisatiedoelen en competenties van medewerkers

Zorgmanagement

Veel organisaties hebben genoeg van alle arbo-regels en willen de arbeidsrisico’s daadwerkelijk aanpakken. Er is behoefte aan een model dat niet alleen de risico’s voor welzijn, gezondheid en veiligheid in kaart brengt, maar ook aangeeft hoe die risico’s daadwerkelijk te vermijden of te reduceren zijn. Het Resource Performance & Risicomanagement-model maakt op organisatie-, afdelings- en functioneel niveau een koppeling tussen de balanced scorecard, de kerncompetenties, hieraan gerelateerde HR-risico’s en de HR-scorecard.

Reageer op dit artikel