artikel

Invoering DBC’s: mijn zorg?

Zorgmanagement

Vanaf 1 januari 2005 worden de ziekenhuizen gedeeltelijk prestatiegericht bekostigd door middel van DBC’s. De overgang naar deze nieuwe systematiek heeft gevolgen voor de inrichting van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) van ziekenhuizen. Accountants toetsen of de AO/IC van ziekenhuizen op de nieuwe situatie is aangepast. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een nulmeting AO/IC. In dit artikel wordt deze nulmeting toegelicht en worden voorzienbare knelpunten in de AO/IC onder de loep genomen. Allereerst wordt echter in kort bestek de nieuwe DBC-bekostigingssystematiek toegelicht alsmede de eisen die deze stelt aan de bedrijfsvoering.

Reageer op dit artikel