artikel

Marketing met lef en visionair leiderschap

Zorgmanagement

Succesvolle marketing voldoet aan een aantal randvoorwaarden: visie, investeren, cultuur, intelligence en marketingfunctie. De genoemde randvoorwaarden komen in dit artikel aan de orde. Het ontbreken of onvoldoende invullen van een van de genoemde randvoorwaarden maakt het succes van marketing onzeker.

Steeds meer ziekenhuizen ontwikkelen strategische marketing als antwoord op de nieuwe verhoudingen in de ziekenhuismarkt.

Reageer op dit artikel