artikel

Ervaringen met prestatiecontracten in een ziekenhuisomgeving

Zorgmanagement

ARTIKEL – De raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep voerde een systeem van
managementcontracten met bonussen in na een reorganisatie in 2004. Na twee jaar
bleek dat het systeem niet goed werkte. Dit artikel gaat in op een onderzoek naar de
oorzaken hiervan. Daarbij zijn de veronderstellingen die ten grondslag lagen aan het
ontwerp van het bonussysteem afgezet tegen de praktijkresultaten.

Reageer op dit artikel