artikel

Healthy Ageing

Zorgmanagement

ONDERZOEK – In het project Healthy Ageing van de Europese Unie is al het onderzoek gericht op gezondheidsbevordering voor ouderen geïnventariseerd. Ook werd het beleid en de praktijk in tien Europese landen onderzocht. Het eindrapport Healthy Ageing: a challenge for Europe bevat de laatste stand van zaken en geeft goede voorbeelden van gezondheidsbevordering bij ouderen in Europa. In dit Engelstalige rapport zijn de bevindingen van drie jaar onderzoek samengevat, aangevuld met aanbevelingen en strategieën voor implementatie.

Het Healthy Ageing-project (2004-2007) heeft tot doel de gezondheid van mensen van vijftig jaar en ouder te bevorderen. Met medefinanciering vanuit de Europese Commissie en met medewerking vanuit de WHO, EuroHealthNet en AGE worden kennis en ervaringen op dit terrein uitgewisseld binnen verschillende Europese landen.
Bron: NIGZ, 2007

Reageer op dit artikel