artikel

Het resultaat telt 2006

Zorgmanagement

ONDERZOEK – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in december 2007 voor de vierde keer het rapport Het resultaat telt over prestaties van ziekenhuizen in 2006 gepubliceerd. Het rapport is een analyse van gegevens die ziekenhuizen hebben verstrekt op basis van twintig prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen. De uitkomsten geven goed inzicht in de stand van de kwaliteit van de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.

Opvallende resultaten uit het rapport zijn:
– De daling van decubitus-gevallen (doorliggen) zet door.
– In ziekenhuizen verschilt het registreren van complicaties sterk per specialisme. Bij de chirurgie zijn de ontwikkelingen hoopgevend.
– Het aantal ziekenhuizen met een team gericht op pijnbestrijding is toegenomen.
– Vrijwel alle ziekenhuizen bieden geïntegreerde zorg voor patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

Verbeterpunten
Er is ook een aantal punten waarop ziekenhuizen moeten verbeteren:
– In veel ziekenhuizen is het aantal ongeplande heroperaties na een operatie aan de dikke darm opvallend hoog. De inspectie heeft deze ziekenhuizen gevraagd te onderzoeken waar dit aan ligt.
– De meeste ziekenhuizen hebben onvoldoende inzicht in de pijnbeleving van patiënten, omdat ze dit nog niet systematisch meten, terwijl er effectieve meetinstrumenten beschikbaar zijn.
– In zes ziekenhuizen met een intensive care is geen geregistreerde intensivist beschikbaar.
– Medicatiegegevens zijn nog vrijwel niet elektronisch beschikbaar voor de voorschrijvend artsen. Ziekenhuisapotheken beschikken vaak wel over elektronische medicatiegegevens.

Jaargesprekken
Met de prestatie-indicatoren kan de inspectie haar toezicht effectiever en meer risicogericht uitvoeren. Ook krijgen de ziekenhuizen beter inzicht in hun eigen functioneren om daarmee de kwaliteit en de veiligheid van zorg voor patiënten verder te verbeteren. De inspectie bespreekt de resultaten van de individuele ziekenhuizen in de jaargesprekken met de raad van bestuur. De inspectie stelt pas een oordeel over de kwaliteit van het ziekenhuis vast na dit jaargesprek. Een waardeoordeel over het gehele ziekenhuis op basis van de prestatie-indicatoren alleen doet immers geen recht aan de complexiteit van een ziekenhuis.

Reageer op dit artikel