artikel

Wat kost me dat?

Zorgmanagement

ARTIKEL – Gezondheidszorg is op weg naar een nieuwe werkelijkheid namelijk die van marktwerking: concurrentie, scherpe en te onderhandelen prijzen en dat tegen de achtergrond van toenemende schaarste aan personeel. Bijbehorende voorwaarden om daar goed mee om te gaan zijn transparante processen, efficiency, inzicht in kostprijzen, profilering en benchmarking.Wat kost een behandeling en wat is de opbrengst? Ziekenhuizen moeten hun kostprijzen op orde krijgen en dat is een volkomen nieuw en vaak lastig fenomeen. Omdat personeel veruit de belangrijkste productiefactor is in de gezondheidszorg wordt in dit artikel ingegaan op personele kosten.
(Zorgmarkt nr. 1-2008)

Reageer op dit artikel