artikel

Het scheppen van toegevoegde waarde voor de patient (1)

Zorgmanagement

ARTIKEL – Nederland is het enige land dat 98 ongedifferentieerde ziekenhuizen kent: iedereen biedt alles, met relatief korte reisafstanden tussen de vele zorgaanbieders. In andere landen zoals Engeland, Duitsland, Frankrijk en Amerika zijn klinieken al veel meer gespecialiseerd. Dit hangt gedeeltelijk samen met de manier waarop de gezondheidszorg (en het verzekeringsstelsel) in Nederland is ontwikkeld en georganiseerd. In dit artikel gaan de auteurs in op de acht principes van ‘value based competition’ van Porter en Teisberg die ze vertalen naar de Nederlandse gezondheidszorg. In een tweede artikel, dat in Zorgmarkt nr. 3-2008 verschijnt, gaan ze specifiek in op de toegevoegde waarde van Porter en Teisberg voor de ziekenhuiszorg.
(Zorgmarkt nr. 2-2008)

Reageer op dit artikel