artikel

Bekostiging van de intensive care

Zorgmanagement

ARTIKEL – De ziekenhuisfinanciering wijzigt per 2009 van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging. Basis voor de nieuwe bekostiging wordt het systeem van diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s). Het meenemen van intensive-carekosten (IC-kosten)in reguliere DBC’s zorgt voor een gebrek aan homogeniteit. Daarom is het beter een apart declarabele prestatie voor IC-behandelingen te gebruiken. De IC-bekostiging kan volledig via prestaties worden vormgegeven. Hiermee kunnen instellingen zelf hun capaciteit aanpassen aan het productievolume, wat optimale doelmatigheidsprikkels geeft.
(Zorgmarkt nr. 3-2008)

Reageer op dit artikel