artikel

Rapport Op weg naar echte marktwerking; Nederlandse ziekenhuizen van 2002-2007

Zorgmanagement

Een afwachtende opstelling in de ziekenhuissector wordt afgestraft: ziekenhuizen die in 2007 verlies maakten, bereikten in 2004 nog bovengemiddelde resultaten. De druk om te verbeteren lijkt in de afgelopen jaren te zijn verdwenen en verbeteracties bleven achterwege. In een markt met kleine marges leidt dit onherroepelijk tot dalende resultaten. Die opvallende conclusie wordt getrokken door de onderzoekers van Roland Berger Strategy Consultants in het rapport Op weg naar echte marktwerking; Nederlandse ziekenhuizen van 2002-2007. Vastgesteld wordt dat de markt in beweging is; de gealarmeerde concurrentie ondernam na 2004 wel actie. Het rapport biedt een blik in de toekomst op basis van een analyse van verschillende groepen ziekenhuizen in het tijdsbestek van 2002 tot 2007.

Voor samenvatting klik hier.

Reageer op dit artikel