artikel

Ingezonden brief Menzis

Zorgmanagement

In het vorige nummer (Zorgmarkt, nr. 4-2009) plaatsten wij een artikel naar aanleiding van een rondetafel over inkoop van zorg (‘Zorginkoop is vak in ontwikkeling’, p. 14 e.v.). In dit artikel doet gespreksleider Peter Hoppener als bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek uitspraken over het TopZorgcontract van zorgverzekeraar Menzis. Naar aanleiding van deze uitspraken ontving de redactie van Zorgmarkt een brief van Menzis. Peter Hoppener reageert hierop.

Wilt u meedoen aan deze discussie? Ga dan naar het Forum.

Reageer op dit artikel