artikel

Redactioneel: 2 x 2 x 2

Zorgmanagement

Voorzitter Bart Berden van de redactieraad Zorgmarkt leidt het  themanummer over ICT in. ‘Tegenover de werkelijkheid die nog vooral een 2 × 2 × 2 traject is: het duurt 2 × zo lang, kost 2 × zoveel en het levert een product dat 2 × minder kan dan verwacht. Alleen door het vrijmaken van geld en tijd voor het managen van verwachtingen bij de meest betrokkenen en het organiseren van de juiste deskundigheid kan ICT de juiste bijdrage leveren’, schrijft hij.
(Zorgmarkt nr. 6-2009)

Reageer op dit artikel