artikel

Gebruik stuurinformatie om de kwaliteit te verhogen

Zorgmanagement

De invoering van DBC’s in de ggz verkeert duidelijk nog in de opstartfase. Behandelaars snappen het nut van tijdregistreren niet goed en directies voelen weinig urgentie. Er is immers nog altijd sprake van een vangnetconstructie. Bovendien blijft de kwalitatieve kant onderbelicht. Wat kan de sector doen om de invoering te versoepelen?
(Zorgmarkt 2009-nr. 12)

Reageer op dit artikel