artikel

Governance in gevaar? (2)

Zorgmanagement

In het artikel ‘Governance in gevaar? (1)’ zijn persoonlijkheden van bestuurders beschreven, die een risico kunnen vormen voor de organisatie die zij leiden. Ook met toezichthouders kan een organisatie risico lopen. In dit artikel ‘Governance in gevaar? (2)’ beschrijft de auteur risicovolle leden van de raad van toezicht of raad van commissarissen.
(Zorgmarkt 2010-nr. 10)

Reageer op dit artikel