artikel

De opkomst van Lean in de langdurige zorg

Zorgmanagement

44% van de zorgorganisaties past de Lean-methode toe, maar de praktijk kan nog een stuk beter.

Uit onderzoek van adviesbureau Morgens blijkt dat vrijwel alle zorgorganisaties bekend zijn met de verbetermethodiek Lean. 44% van de instellingen past Lean daadwerkelijk toe. Zorgorganisaties geven aan zeer tevreden te zijn over de behaalde resultaten, terwijl in de praktijk nog maar een fractie van de mogelijkheden met Lean wordt benut.

Positieve resultaten
De instellingen reeds gestart met Lean zien een stijging in klant- en medewerkerstevredenheid. Medewerkers geven aan dat zij bewuster zijn geworden van de wensen van de cliënt en dat zij hun werkzaamheden hierop aanpassen. Daarnaast voelen de cliënten zich meer gehoord en ervaren zij een betere dienstverlening.
Andere genoemde resultaten zijn kortere doorlooptijden van ondersteunende processen, minder werkvoorraad en betere samenwerking tussen en binnen teams. Medewerkers zijn enthousiast over de praktische handvatten die Lean biedt. Het helpt hen om eenvoudig zelfstandig verbeteringen door te voeren.

Lean als project
Opvallend is dat zorginstellingen Lean met name kennen als een middel om projectmatig processen te optimaliseren. Instellingen zijn hierdoor voornamelijk met projectmatige Lean-initiatieven gestart, waarbij de focus ligt op procesoptimalisatie. Deze initiatieven dragen absoluut bij aan resultaten op korte termijn, maar leiden echter niet tot het borgen en inbedden van de Lean-filosofie in de organisatie. Een ‘Continu Verbeteren’-cultuur, waarbij teams en medewerkers in staat zijn hun eigen werk dagelijks in kleine stappen te verbeteren, blijft hierdoor uit.

Het onderzoeksrapport
Het onderzoeksrapport ‘De opkomst van Lean in de langdurige zorg’ is te downloaden.
In de publicatie is, naast de onderzoeksresultaten, een voorbeeldcase opgenomen van zorgorganisatie Zorgspectrum. Deze voorbeeldcase beschrijft hoe Zorgspectrum Lean / Continu Verbeteren in de praktijk heeft vormgegeven. In de publicatie wordt ook aandacht besteed aan hoe Lean kan worden ingezet voor de ontwikkeling van zelfsturende teams, tijdige en foutvrije rapportage van (kwaliteit van) geleverde zorg aan gemeenten en zorgverzekeraars en het bieden van de beste zorg tegen zo laag mogelijke kosten.

Meer over informatie over lean management.

Reageer op dit artikel