De conflicttheorie van Glasl: conflict-escalatieladder (longread)

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Dat heeft me altijd gefascineerd. Hoe komt het dat de som der delen niet uit zichzelf meer is dan de losse delen samen? Wat gebeurt er als er een conflict is? Wat kun je doen om conflicten te beïnvloeden? Ik ben ervan overtuigd dat mensen vaak in conflicten terechtkomen waar ze zelf liever niet inzitten, maar dat de dynamiek van het conflict het overneemt. Daardoor zien ze geen uitweg en worden geleefd door de intrinsieke kracht van de escalatie. Tegelijk moet het mogelijk zijn om te leren van de escalatie van conflicten, te leren zien welke wetmatigheden er zijn. Met die kennis kunnen we beter omgaan gaan met wrijvingen, belangentegenstellingen en (potentiële) conflicten.