“Kennis alleen is niet meer zo relevant”

Het hebben van kennis en het doceren daarop in onze onderwijsinstellingen is aan erosie onderhevig. Wat vandaag wordt geleerd, is morgen al achterhaald. De kwalificatieveroudering, waarbij werknemers niet meer over de juiste vaardigheden beschikken, komt in een stroomversnelling. Organisaties moeten sturen op waarde(n) van werk. Menselijk kapitaal op de balans wordt gemeengoed in 2020.