artikel

Managers te weinig verstand van waar het in een bedrijf om draait

Businessmodellen

Waarom doen onze Oosterburen het economisch zo goed? Wat maakt hun ondernemingen zo veerkrachtig? Dat vragen Willem Verbeke, hoogleraar sales- en accountmanagement (Erasmus School of Economics), en Bart Vercoutere, sales director bij Royal Haskoning (België), zich af in een artikel op EconomieOpinie.nl.

Om een voorbeeld te geven: toen de Duitse regering, op zoek naar duurzamere energievormen, subsidies ging verstrekken voor zonnepanelen, stimuleerde dat de interne vraag zo sterk dat enkele lokale ondernemingen daar direct op insprongen.
Wat maakt hun ondernemingen zo veerkrachtig? Met als resultaat dat in korte tijd Duitse bedrijven uitgroeiden tot wereldspelers in deze branche. Soortgelijke ingrepen van de Duitse staat in andere bedrijfstakken leidden tot een zelfde snelle economische groei. Waarom lukt in Duitsland wel waar wij in Nederland alleen maar met afgunst naar kunnen kijken? Het antwoord zou wel eens kunnen liggen in het gedachtegoed van Robert Hayes en William Abernathy.

Managers: pseudoprofessionals
Dertig jaar geleden publiceerden deze auteurs in The Harvard Business Review hun artikel ‘Managing our way to economic decline'. In dit artikel, dat veel stof deed opwaaien, richtten zij hun pijlen op managers van ondernemingen – die ze onverbloemd pseudoprofessionals noemden – en stelden dat die grotendeels hun ondernemingen beschouwden als banken, die vooral de korte termijn financiële belangen van aandeelhouders behartigden. Ze hielden zich volgens Hayes en Abernathy voornamelijk bezig met het ten eigen bate verzamelen van een zo breed mogelijke portfolio van ondernemingen en niet met het doorontwikkelen van de competenties die er voor de onderneming echt toe doen. Voorts richtten ze zich te weinig op het ontwikkelen van innovaties. Alles in dienst van de korte termijn.
Dit ‘economisch wangedrag' vindt zijn oorzaak, aldus de auteurs, in de Amerikaanse bedrijfsidealen. Managers zijn veelal MBA's, met een grondige kennis van hoe je een bedrijf financieel kunt managen en vol narcistische dromen over persoonlijk succes, maar met weinig verstand van waar het in een onderneming werkelijk om draait. Ze weten hoe andere bedrijven op te kopen of juist te verkopen, maar het ontbreekt ze aan begrip van dieperliggende factoren die hun bedrijf werkelijk drijven.
Lees verder op EconomieOpinie.nl van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tip
Kom naar het event Nieuwe Businessmodellen!

Reageer op dit artikel