artikel

Slecht leiderschap stimuleert goed ondernemerschap

Businessmodellen

70% van alle succesvolle ondernemers bedachten hun ondernemingsplan terwijl ze voor iemand anders werkten. Wanneer incompetente leiders die plannen in de wind slaan, worden ze gemotiveerd om een eigen bedrijf op te starten. De Harvard Business Review besluit daarom dat slecht leiderschap een bron is van ondernemerschap.

Slecht leiderschap stimuleert goed ondernemerschap
Ondernemerschap aangejaagd door slechte bazen

Volgens Gallup zijn de meeste werknemers ontevreden over hun job. De grootste factoren voor die ontevredenheid zijn een gebrek aan zingeving en slechte bazen. Doch, dat laatste heeft volgens de Harvard Business Review ook gunstige gevolgen. Meer nog, Amerika zou veel van haar recente groei en innovatie te danken hebben aan incompetent leiderschap.

Hierom is ondernemerschap belangrijk:

  • Nieuwe start-ups creëren nieuwe jobs. Zo worden sinds de jaren 1980 twee van elke drie nieuwe Amerikaanse jobs gecreëerd door bedrijven die minder dan vijf jaar oud zijn.
  • Een cultuur van ondernemerschap stimuleert innovatie en groei. De voorbije twintig jaar werd 1 op 4 Amerikaanse bedrijven met risicokapitaal opgericht door buitenlandse investeerders, waaronder veel Europeanen. Slecht Europees leiderschap leidt er zo toe dat Europese belastingbetalers de technologische innovatie en de economische groei van de VS financieren.
  • Nieuwe ondernemers zetten de deur open voor vrouwen. In nieuwe ondernemingen bestaat geen ‘glazen plafond’ voor vrouwen. Vrouwelijke ondernemers doen het uitzonderlijk goed aan het hoofd van hun bedrijven en vrouwen presteren ook beter in nieuwe bedrijven.

Falend ondernemerschap

Hiertegenover staat echter dat meer dan twee op drie start-ups binnen de tien jaar na hun stichting de boeken sluiten. Minder dan 10% maakt winst en slechts een drietal percent kent een grote groei. De meeste ondernemers zijn dus gedoemd om te falen Met andere woorden: slecht leiderschap stimuleert goed ondernemerschap, maar nog veel meer falende ondernemers. De maatschappij profiteert van het succes van goede ondernemers, maar lijdt tegelijkertijd onder de mislukkingen van slechte.

Stimuleer creatief potentieel

De conclusie van de Harvard Business Review is dat het voor managers loont om het creatief potentieel van hun werknemers beter te stimuleren zodat die geen ontslag nemen en hun eigen ding te gaan doen. Sommige van die werknemers – de natuurlijke ondernemers – presteren echter best wanneer ze op eigen initiatief werken. Hoe vlugger die mensen ontslag nemen, hoe beter het is voor onze maatschappij.

Bron: Express.be.

Boekentips:  

Reageer op dit artikel