artikel

Businessmodellen van de toekomst

Businessmodellen

Wie kritisch kijkt, ziet dat in de gangbare manieren van ondernemen de balans tussen people, planet en profit zoek is. Maar tussen het woud van grijze bedrijven schieten ook groene scheuten uit de grond, ontkiemd uit duurzame en creatieve ideeën. Dat zijn de nieuwe businessmodellen.

Businessmodellen van de toekomst
Circulaire Economie vraagt om circulaire businessmodellen

Hoogleraar Bedrijfskunde Jan Jonker deed onderzoek naar deze zogenaamde circulaire businessmodellen. Die zijn in de basis duurzaam zegt hij, want ze creëren ‘meervoudige waarde’: economisch, sociaal en ecologisch.

Geen blauwdruk

Ondernemers zijn creatief en vinden steeds meer manieren om een balans tussen die drie te vinden. Ieder pakt dat op zijn eigen manier aan, er is dus geen blauwdruk voor ‘het’ nieuwe businessmodel. Maar behalve verschillen vond Jonker ook overeenkomsten: nieuwe businessmodellen genereren economische, sociale en ecologische waarde, bestaan uit coöperatieve samenwerkingen en zijn gericht op de langere termijn.

Wat is de circulaire economie?

Wat is de circulaire economie?

Gewone mensen

Jonker: ‘Opvallend is dat die nieuwe businessmodellen zeker niet door gevestigde organisaties worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld energiemaatschappijen, maar door ‘gewone’ mensen, in hun huis, buurt of stad. Wat ook opvalt is het groeiend aantal nieuwe bedrijven dat de principes van een nieuw businessmodel als uitgangspunt neemt.’

Van benutten naar bezitten

Een ander interessant kenmerk is dat geld niet meer het enige ruilmiddel is. ‘Het economisch verkeer wordt mede ingevuld op basis van het “uitruilen en invullen” van behoeften’, zegt Jonker. ‘Het “toegang hebben tot” wordt zo belangrijker dan het eigendom van productiemiddelen. Bezit en controle maken plaats voor gebruiken en benutten.’

Bron: MVO Nederland.

Reageer op dit artikel