artikel

Elk bussinesmodel brengt eigen logica met zich mee

Businessmodellen

Wie een businessmodel opstelt moet beseffen dat elk model zijn eigen logica en winstmechanismen met zich meebrengt. Er zijn vier generieke types businessmodellen. Vervolgens kan het model worden verfijnd zodat het bij de eigen omgeving en markt past.

Als het model is gebaseerd op efficiëntie, moet maximaal gebruik worden gemaakt van de middelen en de vraag in tijd en ruimte verplaatst worden. De waardepropositie kan vergroot worden met complementair aanbod. Een model gebaseerd op waarde steunt op het creëren van behoefte. De slaagkans is groter als klanten worden betrokken en als de time to market zo kort mogelijk is. Bij het model gebaseerd op loyaliteit worden klantacquisitiekosten gereduceerd en mogelijke concurrentie buitengesloten. Loyale klanten treden op als vertegenwoordigers van het product.

Dan is er nog het model gebaseerd op netwerkefficiency. Via een ontmoetingsplaats, een hub, treffen verkopers en afnemers elkaar. De waarde is gebaseerd op het aantal transacties.

Bron: ProfNews, gebaseerd op: Management Executive.

Boekentip
Business Model Generatie.

Informatie over en meedoen aan ontwikkeling van Nieuwe Business Modellen.

Reageer op dit artikel