artikel

Circulair Organiseren: value for many

Businessmodellen

In het kader van werk-in-uitvoerig rond Nieuwe Business Modellen en de WEconomy raakt Jan Jonker de laatste tijd steeds meer gefascineerd door de Circulaire Economie (CE). Er is onmiskenbaar sprake van ‘booming’ aandacht hiervoor. Maar wat is de CE vooralsnog meer dan een aantrekkelijk ontwerp-idee voor een andere economie?

Moeten we niet in snel tempo de inhoud van dat idee gaan uitwerken? Wat betekent het echt als we circulair gaan organiseren? Zijn bijdrage aan dat relevante debat is een serie columns over verschillende aspecten van de CE.
In een eerste column heeft hij een verkenning geschetst van de CE aan de hand van principes, processen en praktijken. In een tweede column heeft hij het onderscheid tussen competitie- versus coöperatiedenken wat verder uitgewerkt in relatie tot de consequenties die dit heeft voor waardecreatie. In deze column werkt hij het idee van waardecreatie weer wat verder uit, om te eindigen bij het idee van een ‘performance cycle’.
Lees de hele column/blog van Jan Jonker.

Reageer op dit artikel