artikel

Hybride bankieren

Businessmodellen

‘Mag ik jouw tijd tegen mijn energie, dan zorgen de buren voor jouw moeder.’
Kunnen we een systeem bedenken waarbinnen we tegelijkertijd kunnen betalen met tijd, afval en, als het echt nodig is, met gewoon geld? 

De zoektocht naar een nieuwe, duurzame en veerkrachtige economie vraagt om een kritische beschouwing van de rol en de waarde van transacties en van geld. Daarbij willen we niet opnieuw de discussie over complementair geld of de mogelijke rol van cryptocurrencies aanzwengelen. We zoeken het dicht bij huis: kunnen we een systeem bedenken waarbinnen we tegelijkertijd kunnen betalen met tijd, afval en, als het echt nodig is, met gewoon geld? En wat betekent dat dan?

Het Working Paper onder redactie van prof. dr. Jan Jonker, dat hieronder te downloaden is, doet verslag van de eerste twee fasen van een verkennend onderzoek naar het ontwikkelen van een waardengedreven transactiesysteem waarbij gebruik gemaakt kan worden van meerdere waarden – naast en na elkaar. In de loop van het onderzoek is dit gelabeld als Hybride Bankieren. Het paper begint met een korte toelichting op de achtergronden van dit onderzoek. Daarna wordt ingezoomd op de opbouw van een systeem van Hybride Bankieren. Vervolgens komen de verschillende onderzoeken aan de orde. Het paper sluit af met een aantal voorlopige conclusies op weg naar de volgende onderzoeksfase.

Reageer op dit artikel