artikel

Het geheim van co-creatie

Businessmodellen

Co-creatie is een idee dat al enkele jaren bestaat, maar tot nog toe slaagden pas enkele bedrijven er in een succes te maken van hun partnerships met klanten bij product- of dienstverbetering en innovatie.

Barry Libert, Yoram Wind en Megan Beck Fenley (Wharton Business School) leggen uit wat het geheim is van samenwerking die leidt tot shared value. Zij gaan uit van een vierdelige klanttypologie.

Vier klanttypen

  1. Transactors zijn niet loyaal aan een merk.
  2. Meer loyaliteit tonen supporters, die een merk wel regelmatig kopen, maar het niet daadwerkelijk promoten bij anderen.
  3. Een grotere merkaffiniteit hebben promoters. Deze klanten zijn loyaal, hun affiniteit uit zich door daadwerkelijke promotie van het merk of door het toe te voegen aan hun persoonlijke netwerken.
  4. Tot slot de co-creators: klanten die zó betrokken zijn dat ze hun kennis, contacten en andere assets delen in ruil voor een deel van de ontstane waardetoevoeging, inclusief omzet en winst.

Wanneer een bedrijf co-creëert met klanten, meestal door een digitaal platform te bieden, dat interacties en transacties faciliteert, ontstaat shared value.

Voorbeelden partnerships

Voorbeelden van deze succesvolle partnerships zijn de klantinteracties van Apple (appstores) en Airbnb. Het zijn bedrijven die met hun co-creatie businessmodellen bedrijfsopbrengsten zagen groeien, alsmede hun vermogen om snel in te spelen op trends (flexibiliteit). Ook wisten ze de mindset van hun verbeter- en innovatieteams (de grootste sta-in-de-weg voor co-creatie) te herfocussen op de nieuwe realiteit: samenwerken met loyale klanten.

Vijf stappen naar co-creatie

  1. Bepaal aan de hand van de besproken typologie welke positie uw klanten innemen in het affiniteitsspectrum.
  2. Identificeer sleutelkarakteristieken, zoals hun mate van engagement, assets en behoeften. Doel is de populatie co-creators te vergroten.
  3. Bedenk een nieuw businessmodel op basis van co-creatie, dat zowel leidt tot shared value als meer klantparticipatie. Essentieel zijn digitale platformen.
  4. Gezien de cruciale rol van ICT is het van groot belang in deze tools te investeren, maar ook om werknemers hun digitale talenten te helpen ontwikkelen.
  5. Identificeer de prestaties van uw co-creatieve klanten en de waarde die ze toevoegen.

Bron: hbr.org (vertaald en bewerkt door Sigma)

Leestips
Samen slimmer – Hoe de ‘wisdom of the crowds’ onze samenleving zal veranderen en De kracht van platformen, beide door Maurits Kreijveld.

Reageer op dit artikel