artikel

Managementlessen voor kersverse startupbazen

Businessmodellen

Door je bedrijf op de juiste manier te managen, creëer je een gigantisch concurrentievoordeel.

Een jaar geleden verviervoudigde het aantal personeelsleden van de Britse startup Hubble in vier weken tijd van 2 naar 8 mensen. Hubble is een soort AirBNB voor bedrijven: het matcht bedrijven die kantoorruimte zoeken met bedrijven die kantoorruimte over hebben. Medeoprichter Tushar Agarwal werd plotseling naar de CEO-positie gekatapulteerd van een klein maar snel groeiend bedrijf. Agarwals belangrijkste les van het afgelopen turbulente jaar: effectief management kan een gigantisch concurrentievoordeel zijn – extra belangrijk voor een startup die het opneemt tegen gevestigde ondernemingen die honderden jaren ouder en honderden keren groter zijn. Hij geeft zeven tips om je management op orde te krijgen – óók relevant voor diezelfde gevestigde ondernemingen.

1. Zorg voor een zakelijk partner of adviseur die anders denkt dan jij
Twee weten meer dan één, wordt vaak gezegd. Dat gaat echter niet altijd op als de tweede persoon heel erg op de eerste lijkt. Het lijkt het ideale recept voor vlottere samenwerking en snellere besluitvorming. Maar als de een ernaast zit, zit de ander er dan ook meestal naast. Je hebt iemand nodig die tegenover je staat maar ook complementair is.

2. Vertel mensen waarom iets moet worden gedaan
In de klassieke micro-economische theorie worden arbeid en kapitaal als productiefactoren behandeld. Mensen zijn echter geen ‘productiefactor’ maar levende wezens met behoeften, ambities en gevoelens. Als je mensen alleen maar vertelt wat ze moeten doen, gaan ze zich als vervangbare machines voelen. Én gedragen. Door ze te vertellen waarom ze iets doen, geef je ze betekenis, zin, richting en motivatie om alles te geven.

3. Focus op één enkele missie
Eenvoud is een krachtig concept: het helpt mensen om prioriteiten te stellen, te focussen op waar het echt om gaat, goed samen te werken en hun tijd optimaal te gebruiken. Stel één (hoofd)doel vast, waaruit maandelijkse individuele doelen kunnen worden afgeleid.

4. Automatiseer de processen die je kunt automatiseren
Niemand vindt het leuk om saaie, repetitieve taken uit te voeren. Laat mensen geen werk doen dat even goed door een computer kan worden gedaan.

5. Elimineer interne formaliteiten
Als mensen niet van formaliteiten houden in het echte leven, waarom zou je dan nutteloze formaliteiten afdwingen op het werk? Waarom op kantoor in pak of mantelpak moeten rondlopen als je die dag geen klanten ziet? Waarom per mail 6 seconden verspillen aan ‘Beste x’ en ‘Met vriendelijke groet’ terwijl iemand tegenover je zit? Het vreet allemaal tijd en geld en levert niets op. Hubble heeft bijna alle interne e-mail geëlimineerd, gebruikt taakmanagementsoftware om to-do’s intern te communiceren, werkt alleen met documenten waar mensen samen aan kunnen werken en heeft geen dresscode. Het maakt iedereen blijer, het bespaart tijd en het verlaagt de kosten.

6. Gebruik data om mensen te laten weten hoe ze het doen
Beoordelingen zijn te vaak subjectief. Te veel marketingcampagnes mislukken omdat degene met de grootste toeter zei dat het zou gaan werken. Te veel producteigenschappen worden ingebouwd omdat één iemand vond dat het zo cool was. Het ontmoedigt mensen. Hubble heeft als techbedrijf het geluk dat het alles kunnen meten, aan de hand van live dashboards. Alle key performance indicators zijn voor iedereen in het bedrijf toegankelijk, en alle beslissingen worden genomen op basis van een combinatie van data en ervaring.

7. Wees niet de bottleneck
Managementoverhead is een groot probleem. Het wordt veroorzaakt door managers die controlfreaks zijn, liever geen verandering willen, hun team niet vertrouwen, en het altijd beter denken te weten dan hun teamleden. Dat leidt tot suboptimale beslissingen, traag genomen door één persoon op basis van onvolledige informatie, in volledig isolement van de andere teamleden. Het uitgangspunt dat alle beslissingen door managers moeten worden genomen, is onrealistisch én onwenselijk. Bij Hubble nemen ze alleen slimme mensen in dienst die in onderlinge samenwerking even goede, zo niet betere beslissingen kunnen nemen dan managers. 
Bron: Management Today, 7 september 2015

Reageer op dit artikel