artikel

Leren van een goed verpleeghuis

Geen categorie

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat er grote verschillen zijn tussen verpleeg- en verzorgingshuizen in de kwaliteit van de geleverde zorg. Gemiddel

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat er grote verschillen zijn tussen verpleeg- en verzorgingshuizen in de kwaliteit van de geleverde zorg. Gemiddeld scoren de onderzochte afdelingen in verzorgingshuizen beter dan afdelingen in verpleeghuizen. Gelukkig is de bereidheid van de minder goede afdelingen om te leren van de goede groot. Een derde van de afdelingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, heeft naar aanleiding van speciaal voor hen georganiseerde best-practice bijeenkomsten verbeteringen gepland of reeds uitgevoerd. Verder blijkt dat op afdelingen waar medewerkers een hoge werkdruk ervaren de sfeer minder goed is. De onderzoekers beoordelen de sfeer op alle onderzochte afdelingen als niet erg goed. Ze geven een aantal tips om die te verbeteren: organiseer vaker een activiteit in de afdelingshuiskamer, ontbijt eens uitgebreid met de bewoners en verzorg de bewoners eens in de week wat uitgebreider. Zie ook: www.kenniscentrum-ouderen.nl en www.npcf.nl .

Reageer op dit artikel