artikel

Natuurmonumenten pleit voor keurmerk natuurbeheer

Geen categorie

Natuurmonumenten in Gelderland heeft op 10 september j.l. het FSC-certificaat voor haar bosbeheer ontvangen. Volgens dit certificaat dienen de natuurw

Natuurmonumenten in Gelderland heeft op 10 september j.l. het FSC-certificaat voor haar bosbeheer ontvangen. Volgens dit certificaat dienen de natuurwaarden van bossen in stand te blijven en mag er niet meer hout geoogst worden dan er bijgroeit. Er worden ook eisen gesteld aan de transparantie van werkprocessen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er duidelijke beheerplannen moeten zijn voor alle bossen. Tevens moeten geplande werkzaamheden vooraf gecommuniceerd worden. Als het mogelijk was, zou Natuurmonumenten ook certificering aanvragen voor het beheer van andere natuurtypes, zoals heide, hoogveen en weilanden. Een dergelijk keurmerk bestaat echter (nog) niet. Zie ook: www.tropischebossen.nl en www.natuurmonumenten.nl.

Reageer op dit artikel