artikel

Nieuwe website kwaliteitshandvesten

Geen categorie

Een kwaliteitshandvest heeft een positieve invloed op de klantgerichtheid van overheidsinstanties. Ten behoeve van de invoering van deze handvesten is

Een kwaliteitshandvest heeft een positieve invloed op de klantgerichtheid van overheidsinstanties. Ten behoeve van de invoering van deze handvesten is de website www.kwaliteitshandvesten.nl in het leven geroepen. Op de site kan op een intuïtieve manier gezocht worden naar organisaties en hun handvesten. Er staat ook een soort zelftest op: u kunt reageren op stellingen waarna een diagnose wordt gegeven over de geschiktheid van servicenormen voor uw organisatie.

De doelgroepen zijn politici, ambtenaren en burgers. Voor de invoering van handvesten kan ook gebruik worden gemaakt van de nieuwe brochure ‘Inleiding tot Kwaliteitshandvesten’ met onder meer tips en voorbeelden uit de praktijk. Hij is gratis te bestellen via 070-426 65 48 of via kwaliteitshandvesten@minbzk.nl. Zie ook: www.platformkwaliteit.nl.

Reageer op dit artikel