artikel

Wijzigingen arboregels

Geen categorie

De Ministerraad heeft ingestemd met een drietal wijzigingen van het arbobestel. Zo krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor arb

De Ministerraad heeft ingestemd met een drietal wijzigingen van het arbobestel. Zo krijgen werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden. De overheid stelt alleen doelen vast voor gezond en veilig werken. Overbodige arboregels worden afgeschaft.
Verder wil het kabinet dat bedrijven een arbocatalogus gaan gebruiken. Daarin staan middelen en manieren om werknemers te beschermen. Verwacht wordt dat de branches een eigen catalogus voor hun sector gaan samenstellen. Het kabinet verwacht dat door de nieuwe arboregels de administratieve lasten van het bedrijfsleven met 65 miljoen euro per jaar zullen dalen. Het streven is dat de nieuwe arbowet eind 2006 in werking treedt. Zie ook: www.arbozw.nl en www.agency.osha.eu.int.

Reageer op dit artikel