artikel

Gemeenten verminderen administratieve lasten

Geen categorie

Het kabinet gaat gemeenten ondersteunen bij het verminderen van hun administratieve lasten. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van N

Het kabinet gaat gemeenten ondersteunen bij het verminderen van hun administratieve lasten. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eind 2007 moet het Rijk de administratieve lasten met 25 procent hebben verminderd. Dat staat in de Voortgangsrapportage Administratieve Lastenvermindering Burgers.
Inmiddels zijn er 31 regels afgeschaft en 26 regels vereenvoudigd. In 2007 worden er nog eens 14 afgeschaft en 45 vereenvoudigd. Het kabinet besteedt ook aandacht aan de irritaties van burgers via een speciale website. Zie ook: www.lastvandeoverheid.nl en www.grotestedenbeleid.nl/faq/economie/492.

Reageer op dit artikel