artikel

Tekort aan goed opgeleid personeel rijst de pan uit

Geen categorie

De Nederlandse economie loopt vast door een nijpend tekort aan goed opgeleid personeel. Het gaat vooral om computerdeskundigen en technici. Binnen enkele jaren kan dat tekort volgens het zwartste scenario oplopen tot 300.000 mensen. Het probleem komt in Nederland veel sneller en harder naar voren dan bij buurlanden, omdat Nederland een kenniseconomie is.

Dat schrijven zeven kopstukken uit wetenschap en bedrijfsleven in een brandbrief, gericht aan politiek en bedrijfsleven. Ze wijzen erop dat het bedrijfsleven hier niet goed op is voorbereid, zo meldt dagblad De Telegraaf.

De opstellers van de brief zijn: de hoogleraren Jan Latten en Fred Zijlstra, Ido Shikma en Wouter Vlasblom, directeur personeelszaken van respectievelijk IBM en Siemens Nederland en hun collega Paul-Peter Feld van Xerox, generatiepsycholoog Aart Bontekoning en Robin van Barneveld van adviesbureau Boom & Bos.

De vergrijzing zal in 2020 een tekort tot 300.000 werknemers veroorzaken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor zullen ook minder talentvolle mensen moeten worden ingeschakeld en mensen die dreigen uit te vallen binnenboord moeten worden gehouden, stellen de zeven.

Ook gaan steeds meer 60-plussers aan het werk. Werkgevers zullen veel meer aandacht aan welzijn en productiviteit van deze mensen moeten gaan geven dan ze nu doen. Een derde uitdaging ligt volgens de briefschrijvers in het groeiend aantal zzp’ers, kleine zelfstandigen. Zij kiezen er bewust voor om niet voor een baas te werken. Om personeel ervan te weerhouden voor zichzelf te beginnen, zullen bazen in de toekomst meer aan hun wensen tegemoet moeten komen.

„Nederland wordt tot overmaat van ramp veel sneller en harder dan omringende landen getroffen door een personeelstekort, omdat we veel slim werk hebben. Juist in een kenniseconomie is goed personeel van vitaal belang. De economie in ons exportland trekt in de regel vroeg aan. De vraag naar goed personeel zal na de huidige recessie dan ook exploderen", stellen de schrijvers van de brief.

Binnen bedrijven moet er volgens hen een omslag in het denken over personeel plaatsvinden. Ze doen er daarom goed aan een extra stoel aan de directietafel in te ruimen voor het hoofd personeelszaken. Of zoals de briefschrijvers het noemen: de chief human recourses officer (CHRO) .

(Bron: De Telegraaf)

Reageer op dit artikel