artikel

Langer doorwerken levert de nodige risico’s op

Geen categorie

Hoger (ziekte)verzuim, meer uitval en de financiële lasten die daaruit voortvloeien. Het zijn de meest onderschatte risico's als werknemers langer gaan doorwerken, zoals de trend ontegenzeggelijk is. Bovendien laten werkgevers veel kansen liggen om goed personeel aan te trekken, waarschuwt productiviteitsspecialist Occure.

Occure houdt donderdag 27 januari een symposium over het onderwerp. "Productiviteitseisen gaan omhoog, de pensioenleeftijd schuift op, het aantal oudere werknemers neemt met grote sprongen toe, maar we doen er veel te weinig aan om te zorgen dat deze mensen fatsoenlijk de eindstreep halen. Dus gaat uitval en verzuim flink toenemen", waarschuwt Jos Blaauwhof van Occure. "Omdat we in Nederland tegelijk zo langzamerhand alle vangnetten hebben weggehaald lopen werkgevers dus straks grote financiële risico's. Dat realiseren ze zich echter veel te weinig."

Toch ziet Blaauwhof juist voor bedrijven die nu in beweging komen, grote kansen: "Wie nu met generatiemanagement aan de gang gaat, wordt een aantrekkelijke werkgever. Dat straalt uit, mensen herkennen dat. Daardoor ben je straks in staat om die schaarse jonge werknemer naar je toe te trekken en aan je te binden."

De Finse hoogleraar Juhani Ilmarinen ontwikkelde de Work Ability Index (WAI), waarmee hij in kaart brengt in hoeverre iemand in staat is zijn werk te verrichten. Geen toeval, omdat FInland als eerste land in Europa met de gevolgen van een grote vergrijzingsgolf te maken kreeg. De internationaal hoogaangeschreven onderzoeksmethode van Ilmarinen wordt ook door Blaauwhof ingezet bij het adviseren rond en opzetten van generatiebeleid bij organisaties. "De WAI is een belangrijke pijler in de fundering van generatiemanagement. Hoewel het instrument al bijna twintig jaar oud is, begint nu pas in Europa door te dringen hoe waardevol de WAI is", aldus Blaauwhof.

Reageer op dit artikel