artikel

Do’s en dont’s voor de nieuw aangestelde directeur

Geen categorie

Wie net tot directeur is benoemd, moet bepaalde dingen vooral niet doen. En bepaalde dingen ook vooral wél. Een checklist.

Van de ene baan naar de andere: dat is altijd lastig, vooral in topposities – waarbij mensen alles wat je doet nog nauwkeuriger volgen. En helemaal als je van buiten het bedrijf komt. Volgens Ian Davis, voormalig directeur van McKinsey en nu onder meer commissaris bij BP, zijn er minstens tien belangrijke punten waarop je in de beginperiode extra moet letten als je als ‘buitenstaander’ bent benoemd tot CEO:

1.  De context waarbinnen je je nieuwe functie uitvoert, is van cruciaal belang. Dat wil zeggen: de geschiedenis, boardstructuur, governance, het nationale erfgoed, de financiële performance, het moreel en de capaciteiten van het bedrijf. Verdiep je daar dus in.

2.  Men zegt wel dat de eerste 100 dagen van immens belang zijn. Dat is te simpel. Bij een crisis bijvoorbeeld heeft de nieuwe directeur vaak veel minder dan 100 dagen om zich te installeren en zijn ‘transitiedoelen’ te bereiken (zoals het vertrouwen van mensen winnen en een goede band ontwikkelen met de voorzitter van de RvC). In andere gevallen heb je juist veel meer tijd. Waar het om gaat, is dat je voor jezelf helder bepaalt welke doelen je binnen welk tijdskader wilt bereiken.

3.  Het kan overdonderend zijn om het roer van een bedrijf over te nemen. Daarom is het essentieel om prioriteiten te stellen. Op je eerste dag krijg je een lijst met verplichtingen en meetings, die deels niet-onderhandelbaar zijn (zoals bestuursvergaderingen) maar deels ook wel (bijvoorbeeld omdat het persoonlijke keuzes van je voorganger waren). Denk goed na over welke je wel en niet overneemt, ook vanuit het besef dat iedereen naar je kijkt en dat van elke beslissing een signaaleffect uitgaat.

4.  Tijd wordt je meest schaarse middel, dus manage je tijd rigoureus. Maak strakke keuzes in waar je wel en geen tijd in steekt.

5.  Wees je volledig van bewust dat het een fundamentele taak is om een het juiste topteam op te bouwen en om relaties te ontwikkelen met de sleutelfiguren in het bedrijf. Dat begint ermee dat je het bestaande team goed leert kennen. Doe dat met een open houding en trek niet te snel conclusies over mensen. En neem indien nodig impopulaire maatregelen.

6.  Onderschat niet hoe belangrijk het is om een professionele, op respect gebaseerde collegiale relatie op te bouwen met je raad van bestuur én de raad van commissarissen (vooral de voorzitter). Steek daar voldoende tijd in en begin er in een zo vroeg mogelijk stadium mee.

7.  De kwaliteit en geloofwaardigheid van je directe ondersteunende omgeving zijn cruciaal – dat wil zeggen je persoonlijke assistent, je ondersteunende afdeling en de technische infrastructuur om je heen. Kies je eigen PA en supportteam en -structuur.

8.  Ontwikkel een heldere communicatiestrategie, voor zowel het interne als externe publiek. Pas op: berichten in externe media kunnen intern meer impact hebben dan je denkt. Wil je heel zichtbaar zijn voor je organisatie en voor klanten of wil je vanuit de achtergrond opereren? Wat voor soort extern profiel wil je hebben? Enzovoort.

9.  Zorg ervoor dat je objectieve, evenwichtige feedback en informatie vanuit de organisatie krijgt. Dat kan zéér lastig zijn, vooral in de beginperiode. Wees zeer kritisch op de informatie die je krijgt (hoe is die verzameld? hoe betrouwbaar?).

10.  De CEO-functie is er eentje waar je makkelijk zeven lange dagen per week in kan wegzinken. Neem je tegen jezelf in bescherming en bepaal – voor jezelf, de organisatie én je familie – wat voor plaats je werk in je leven inneemt. Ben je standaard beschikbaar in de weekends of alleen bij uitzondering? Zijn je vakanties heilig? Ga je bij langere reizen je tijd in het vliegtuig gebruiken om te werken of om te ontspannen? Enzovoort. Kijk de laatste twee uur voordat je gaat slapen niet meer op je BlackBerry. Beperk het alcoholgebruik. Maak voldoende tijd vrij voor sport, beweging en ontspanning. Ofwel: gebruik je gezond verstand.

(Bron: The McKinsey Quarterly)

Klik HIER voor de gratis navraagservice

Reageer op dit artikel