artikel

Er is nog orde: de directeur verdient het meest

Geen categorie

Mannen zijn het beste af in een directeursfunctie. Althans, wat salaris betreft. Dat directeur de best verdienende functie in ons land is, is de nauwelijks verrassende uitkomst van de enquête die Loonwijzer.nl jaarlijks houdt rond de beloningen in Nederland. De algemeen directeur voert met ruim 45 euro per uur de top 10 aan van best betaalde beroepen voor mannen in 2010. Bij vrouwen is het best betaalde beroep minder voor de hand liggend. Filmproducent staat hier met 29 euro per uur bovenaan.

In de lijst van de best betaalde beroepen lopen de uurlonen behoorlijk uiteen. Het verschil tussen de algemeen directeur op nummer één (45,50 euro) en de procesoperator in een olie- of aardgasraffinaderij op nummer tien (29 euro) is ruim 16 euro. Bij de vrouwen is het verschil tussen de best betaalde nummer één en tien kleiner: de filmproducer (29 euro) en HR adviseur (20,50) ontlopen elkaar bijna 9 euro per uur.

Het meest voorkomende beroep bij mannen is de logistiek medewerker en bij vrouwen staat de administratief medewerker op nummer één. Bij de meest voorkomende beroepen schommelen de uurlonen rond de 13 euro met één uitschieter naar beneden van 9,60 euro: de vrouwelijke verkoopster en één uitschieter naar boven: het mannelijke afdelingshoofd met ruim 23 euro per uur. De elektromonteur verdient het minst bij de meest voorkomende beroepen bij mannen: net geen 12 euro.

picture

picture

Bron: Loonwijzer.nl

Reageer op dit artikel