artikel

Sterke groei vacatures in management en it

Geen categorie

Management en it laten een opvallende groei zien op de online-vacaturemarkt. In die twee sectoren constateert de Monster Employment Index, de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt, een bovengemiddeld opwaartse trend.

Het online vacatureaanbod steeg in februari met 1 punt. Daarmee staat de bijbehorende index nu 5 punten hoger dan een jaar geleden, aldus Monsterboard. Het vacatureaanbod steeg in februari het sterkst in de agrarische sector. Over de afgelopen 12 maanden nam het aanbod voor de transport & logistiek sector het meest toe.

Monsterboard.nl stelt dat de Nederlandse economie laat een langzame, maar wel constante stijging zien, met een evenwichtige jaarlijkse groei in online recruitment en een nagenoeg stabiel beeld tussen januari en februari.

Positief

De ontwikkeling van de Nederlandse index loopt overigens wel achter bij die van andere Europese landen. De index geeft aan dat, terwijl er in publieke sectoren nog voorzichtig wordt gedaan met het aantrekken van nieuw personeel, de totale ontwikkeling op de arbeidsmarkt redelijk positief is.

Het vacatureaanbod in de agrarische sector steeg Na vier maanden van daling in februari met 12 punten. In de sectoren transport & logistiek (+10), horeca & toerisme (+9) en management & consultancy (+8), en in de juridische (+8) en productiesector (+7) steeg het aanbod eveneens sterk.

In het onderwijs nam de vraag naar personeel juist fors af. De index daalde daar met 18 punten. In de sector research & development daalde het aanbod met 9 punten.

Ten opzichte van vorig jaar groeide het vacatureaanbod in de sector transport & logistiek het sterkst met 34 punten. In de gezondheidszorg (-42), het onderwijs (-29) en de juridische sector (-26) daalde het online vacatureaanbod behoorlijk.

Regionaal

Regionaal blijkt dat in Overijssel het aanbod deze maand het sterkst toenam. De index steeg er met 6 punten. Ook in Zeeland (+5), Gelderland (+4) en Flevoland (+4) steeg het online vacatureaanbod. Alleen in Groningen (-3) en Limburg (-1) daalde de vraag naar personeel.

Op jaarbasis groeide het online vacatureaanbod in Limburg (+15), Zeeland (+10) en Noord-Brabant (+7) het meest. Alleen in Drenthe (-2), Friesland (-1), Groningen (-1) en Zuid-Holland (-1) daalde de index licht.

Europa
Het Europese vacatureaanbod steeg in februari met 9 punten aanzienlijk meer dan in Nederland. In Zweden steeg het online vacatureaanbod met 20 punten het meest. Ook in Belgie (+12), Frankrijk (+12), Groot-Brittannie (+11) en Duitsland (+6) steeg de index sterk. Alleen in Italië daalde het aanbod met 1 punt licht.

Ook over de afgelopen twaalf maanden steeg de index in Europa veel harder dan in Nederland. In Duitsland (+39) en Zweden (+38) steeg het vacatureaanbod sterk. En ook in Frankrijk (+22), Belgie (+19), Groot-Brittannie (+15) en Italie (+15) nam de vraag naar personeel fors toe.

Reageer op dit artikel