artikel

Zes ontwikkeling in de adviesbranche

Geen categorie

Wat staat de consultingindustrie dit jaar te wachten? In elk geval groei. Consultants die een hoger salaris willen, kunnen het best van werkgever wisselen.
De Britse consultingindustrie-watcher Tony Restell, oprichter van Top-Consultant.com, verwacht zes ontwikkelingen voor de adviesbranche in 2011.

Restell richt zich in eerste instantie op de Britse markt, maar de ontwikkelingen gaan ook op voor de Europese consultingindustrie in zijn geheel.

1. Sterke opleving van de vraag uit de private sector
De vraag van het bedrijfsleven naar adviesdiensten is sterk gekoppeld aan de winstgevendheid van bedrijven. In veel sectoren neemt die winstgevendheid dit jaar sterk toe, dus zal ook de vraag naar consultancy daar opleven. Vooral in de sectoren financiële dienstverlening, energie, fabricage, telecommunicatie en media & entertainment, en waarschijnlijk ook retail en consumentengoederen.

2. Beter (minder vijandig) klimaat voor opdrachten uit de publieke sector
En wel om een simpele reden: de overheid wil allerlei (vaak grootschalige) transformatieprogramma’s en kostenbesparingsinitiatieven uitvoeren, en dat lukt alleen door daar externe deskundigen bij in te schakelen. Niet dat public consulting dit jaar een booming markt zal zijn, maar het zal beter worden dan in 2009 en 2010.

3. Omzetgroei van 5 à 6 procent
Dat is bescheiden in vergelijking met de booming jaren van voor de crisis, maar een hele verbetering ten opzichte van de laatste paar jaar.

4. Aanhoudende neerwaartse druk op de tarieven
De krachten die hier spelen zijn talrijk. De oplevende vraag kan de trend van de dalende tarieven niet compenseren.

5. Salarisverhoging is vooral weggelegd voor consultants die naar een andere werkgever overstappen
Ook in 2011 zal het voor veel adviesbureaus onmogelijk zijn om hun workforce als geheel een substantiële salarisverhoging te geven. Consultants die meer willen verdienen, zullen dat dus makkelijker voor elkaar krijgen door ergens anders te gaan werken. Gevolg voor bureaus: meer verloop. Personeelsbinding wordt een (nog) belangrijker item voor bureaus.

6. Het wervingsklimaat zal aanzienlijk verbeteren voor (andere-)baanzoekers
Deze ontwikkeling heeft zich vorig jaar al ingezet. Adviesbureaus richten zich primair op de werving van ervaren mensen (industrie-experts en consultants met een sterke staat van dienst), en minder op pas afgestudeerden. Volgens Restell maakt dit deel uit van de langetermijntrend dat cliënten meer en meer op zoek zijn naar teams van experts in plaats van teams van generalisten. Ergo: het wervingsklimaat verbetert vooral voor ervaren mensen, en niet zozeer voor mensen die net van de universiteit komen.

(Bron: Tony Restell – The Consulting Industry: 6 predictions of likely trends in 2011)

Reageer op dit artikel