artikel

De grootste pestkoppen zijn de managers

Geen categorie

Leidinggevenden worden gezien als de grootste veroorzakers van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Bij pesterijen duidt bijna driekwart de baas als dader aan. Slachtoffers van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie geven in 22 procent van de gevallen de manager de schuld. Zo is het althans in België, volgens een onderzoek van HR-dienstverlener Securex.

Van de ondervraagde werknemers gaf 14 procent aan vorig jaar gepest te zijn op het werk. Dat cijfer is sinds 2005 niet veranderd in het jaarlijkse onderzoek. 69 procent van de klagers gaf aan gepest te worden door hun leidinggevende, 31 procent door een collega, 12 procent door een groep collega’s en 7 procent door anderen, zoals klanten, leveranciers of patiënten.

In 2011 en 2010 klaagde 9 procent van de werknemers over agressie op het werk. Dat cijfer ligt veel lager dan in 2009 en 2008 met respectievelijke percentages van 13 procent en 14 procent. In 2007 en 2005 werd maar weinig agressie op het werk gemeld, slechts 6 procent en 3 procent voelde zich er het slachtoffer van.

Het onderzoek laat een frappant verschil zien tussen de privésector en de overheid. Ambtenaren werden dubbel zoveel (15 procent) geconfronteerd met agressie dan werknemers in de privésector (7 procent).

Ongewenste intimiteiten

In 2011 gaf net zoals in 2010 één werknemer op 100 aan slachtoffer te zijn geweest van ongewenste intimiteiten op het werk, in vergelijking met 2 procent in 2009 en 5 procent in 2008. In 2005 en 2007 bedroeg dat percentage bijna 3 procent.

In 2011 beklaagde 45 procent van de slachtoffers zich over hun leidinggevende, 36 procent over een collega, 18 procent over een groep collega’s en hetzelfde percentage over een extern persoon. In 2010 was dat nog 24 procent door de leidinggevende, 33 procent door een collega, 5 procent door een groep collega’s en 52 procent door een extern persoon. Volgens het onderzoek waren In 2011 vier keer meer vrouwen slachtoffer van ongewenste intimiteiten dan mannen (2 procent tegenover een half procent).

Discriminatie

In 2011 verklaarde 12 procent van de werknemers gediscrimineerd te zijn geweest, geen verschil met de drie jaren daarvoor. In 2007 en 2005 schommelde dit percentage rond de 9 procent. In 70 procent van de gevallen in 2011 discrimineert de leidinggevende, 25 procent van de gevallen van discriminatie waren afkomstig van een collega, 18 procent van een groep collega’s en 5 procent van derden.

77 Procent van de werknemers gaf aan bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon in de eigen organisatie terecht te kunnen in geval van ongewenste omgangsvormen. Dit cijfer is volgens de onderzoekers stabiel sinds 2008.

Reageer op dit artikel