artikel

De vitaliteit en motivatie gaan achteruit

Geen categorie

De Nederlandse werknemer is minder vitaal, minder betrokken bij het werk en minder gemotiveerd dan een jaar geleden. Dat is de uitkomst van een jaarlijks terugkerend onderzoek van Falke & Verbaan en Securex. Over de afgelopen drie jaar is de motivatie van de Nederlandse werknemer afgenomen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat dit in belangrijke mate wordt veroorzaakt door kritiek van werknemers op het veranderingsbeleid, de organisatiecultuur en werkdruk.

De vitaliteit en motivatie gaan achteruit

Toch voelt nog steeds 85 procent van de ruim 2000 ondervraagde werknemers zich gemotiveerd. Negen op de tien werknemers vindt het werk zinvol, 84 procent is enthousiast over zijn baan en 87 procent is trots op het werk dat hij doet. Betrokkenheid bij de organisatie scoort echter een stuk lager: één op vier werknemers hecht niet zoveel betekenis aan zijn organisatie en voelt zich niet sterk verbonden met zijn organisatie. Opvallend is bovendien dat bijna één op de vier werknemers niet meer dezelfde baan zou nemen als hij opnieuw voor de keuze stond.

Werkvermogen

De resultaten tonen dat werknemers hun gezondheid, mentale en fysieke welbevinden als minder positief beoordelen dan voorgaande jaren. 85 procent van de Nederlandse werknemers is van mening in een goede algemene gezondheid te verkeren. 88 procent denkt, uitgaande van zijn huidige gezondheidstoestand, over twee jaar nog in staat te zijn om zijn huidige werk uit te kunnen voeren. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, werknemers in ploegendienst en werknemers in de landbouwsector scoren het laagst op werkvermogen.

Leefstijl

De Nederlandse werknemer is minder positief over zijn leefstijl dan vorig jaar. 42 procent van de werknemers geeft aan minder dan 3 keer per week een inspannende activiteit te doen van minimaal 20 minuten en 29 procent zegt onvoldoende tijd te nemen voor ontspanning.

Ongeveer de helft eet gemiddeld twee stuks fruit per dag en 72 procent ontbijt (bijna) elke ochtend. één op de tien werknemers drinkt gemiddeld meer dan twee glazen alcohol (vrouwen) of drie glazen (mannen) per dag. Ruim een derde (38 procent) van de werknemers rookt twee of meer sigaretten per dag. Mannen, uitzendkrachten, werknemers in ploegendienst rapporteren de slechtste leefstijl. Hoogopgeleiden en werknemers in het onderwijs en gezondheids- en welzijnzorg rapporteren de meest gezonde leefstijl.

Stress

Bijna de helft (47 procent) van de werknemers ervaart regelmatig stress op het werk, waarvan 23 procent frequent tot zeer frequent. Een hoog werktempo, hoge werkdruk, overwerk en een disbalans tussen werk en privé liggen aan de basis: 35 procent ervaart een hoog werktempo, 19 procent een (te) hoge werkdruk, 26 procent maakt meer overuren dan hij/zij zou willen en 42 procent is niet tevreden over de work-life balance.

Opmerkelijk is dat 30 tot 34-jarige werknemers en werknemers in de transport de meeste stress ervaren. Werknemers in de zorgsector ervaren daarentegen de minste stress.

Veranderingsbereidheid

Bedrijven hebben behoefte aan werknemers die bereid zijn aan de nodige veranderingen mee te werken, maar bijna 8 procent van de Nederlandse werknemers verklaart zich (in meer of mindere mate) niet bereid om aan veranderingen in de organisatie mee te werken.

Ruim een derde van de werknemers is bovendien van mening dat veranderingen in de organisatie voor henzelf geen positieve gevolgen zullen hebben en bijna een derde is er niet van overtuigd dat veranderingen tot verbeteringen zullen leiden.

Reageer op dit artikel