artikel

Hoe flexibeler het kan, hoe meer uren we werken

Geen categorie

Als werkgevers meer ruimte bieden om flexibel te werken, zijn professionals bereid om 35 procent meer uren per week te draaien dan ze nu doen. Het ontbreken van die flexibiliteit kost met name onder vrouwen veel arbeidspotentieel, blijkt uit onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen en HR-bureau Moneypenny. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ondervraagden meer belang hechten aan flexibiliteit dan aan beloning of mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling.

De onderzoekers ondervroegen 583 part-time werkende respondenten, van wie 89 procent vrouw. Allemaal werken ze al in meer of mindere mate flexibel. Gemiddeld werken de respondenten nu 23,1 uur per week. Als hen geen flexibiliteit zou worden geboden, zouden ze gemiddeld 25 uur per week willen werken.

Wanneer hen volledige flexibiliteit (bijvoorbeeld thuiswerken en zelf de uren over de week kunnen verdelen) wordt geboden, dan is de gemiddelde bereidheid 31,2 uur per week. Dat betekent een winst per werknemer van 8,1 uur, ofwel 35 procent ten opzichte van hun huidige arbeidsuren.

Volgens dr. Pascale Peters, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is de potentieel te behalen winst opmerkelijk hoog: “Bedrijven realiseren zich onvoldoende hoeveel arbeidskracht nu verloren gaat. Zeker met de verwachte golf babyboomers die de komende jaren met pensioen gaat, is dit relevante kennis voor werkgevers: door meer flexibiliteit te bieden, kunnen ze een deel van de krapte door vergrijzing opvangen.”

Bron: Nu.nl

Lees HIER meer over het onderzoek

Reageer op dit artikel