artikel

Campagne tegen vooroordelen over oudere werknemers

Geen categorie

Hardnekkige vooroordelen zitten een objectieve beoordeling van oudere werknemers in de weg: oudere werknemers zouden duurder, vaker ziek en minder productief zijn. Deze kwalificaties worden ongenuanceerd toegekend, vindt uitzendorganisatie Tempo-Team, die er op wijst dat een ervaren arbeidskracht ook veel positieve eigenschappen heeft. Via radio, televisie, internet en bijeenkomsten gaat Tempo-Team de 'achtergestelde positie van de oudere werkzoekende' ter discussie stellen. 

Hoewel we de komende jaren al het beschikbare arbeidspotentieel nodig zullen hebben om de vergrijzing op te vangen, blijkt dat oudere werkzoekenden nog steeds moeilijk hun weg naar werk vinden. Momenteel zijn er 150.000 oudere werkzoekenden en dat aantal is stijgende. Onderzoek van het centraal Bureau voor de Statistiek toont aan dat een 50-plusser gemiddeld twee keer zo lang werkloos is als iemand onder deze leeftijdsgrens.

Volgens Suzanne Jungjohann van Tempo-Team moet het achterhaalde denken Dat werknemers van 45+ al snel als oud en daarmee ‘over de top’ worden gekwalificeerd, veranderen. `Het is toch bizar dat je op de helft van je werkbare leven al een soort van stempel opgeplakt krijgt? Deze tweede helft van je werkbare leven ben je waardevoller, juist vanwege je ruime ervaring en opgebouwde kennis.”

Bereidheid
De bereidheid om door te werken tot het 65ste levensjaar groeit ook. Jan Fekke Ybema van onderzoeksinstituut TNO: “Die bereidheid wordt ook steeds groter. Zaken als VUT en prepensioen zijn niet meer van deze tijd. Werknemers moeten zich rond hun 50ste gaan afvragen: wat wil ik later worden?”

Tempo-Team gaat bij bedrijven de dialoog opstarten en de echte feiten en cijfers over oudere werkzoekenden en werknemers toelichten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het salaris na het 45ste jaar in de regel nog maar marginaal stijgt. Het inkomensverschil tussen de categorie van 35 tot 45 jaar en 45+ is klein.

Uit cijfers blijkt ook dat oudere werknemers niet vaker ziek zijn. Ze zijn incidenteel wel langer ziek. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goed werkklimaat en goede verzuimbegeleiding, benadrukt Tempo-Team. Voor wat de productiviteit betreft is volgens de uitzendorganisatie nooit aangetoond dat oudere werknemers daar laag op scoren. Recent Duits onderzoek toont aan dat oudere werknemers juist productiever zijn dan jongere. Door hun ervaring weten ze situaties direct goed in te schatten en werken daarom effectief, alsud Temp-Team.

Meer over de campagne van Tempo-Team op blijfbezig.nl

Reageer op dit artikel