artikel

Leaserijder in Nederlands is verreweg het duurste uit

Geen categorie

Nederlanders met een auto van de zaak zijn veel duurder uit dan leaserijders in de ons omringende landen. Het verschil tussen Nederland en de andere landen wordt zelfs groter. Afgelopen jaar was de bijtelling in Nederland gemiddeld 63 procent hoger. Wie zuinige auto's in de categorie 20 procent rijdt, is altijd nog 45 procent duurder uit dan collega's uit de buurlanden.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ). Uit het onderzoek blijkt dat het contrast met de ons omringende landen is in 2011 weer groter is geworden. Zo betaalt een gemiddelde Belgische werknemer 77 procent minder bijtelling vergeleken met Nederlandse werknemer. Een Engelsman betaalt 39 procent minder bijtelling en een Duitse werknemer 74 procent minder dan een Nederlandse werknemer.

In Nederland rijdt de meerderheid van de berijders in een auto met een 25 procent bijtellingstarief. Berijders hebben gemiddeld eens in de vier of vijf jaar de mogelijkheid om van auto te wisselen. Vier jaar geleden was de 20 procent bijtellingscategorie er nog niet en uiterlijk 1 januari 2013 wordt deze categorie ook weer aangepast door de overheid.

De VAVDZ vindt dat de bijtelling de komende jaren ontzien moet worden. In juni gaat er een brief over autobelastingen van staatssecretaris Weekers naar de kamer. De vereniging dringt aan op een volledige herziening van het bijtellingssysteem in Nederland: 'Het aanpassen en aanscherpen van het huidige systeem leidt alleen tot meer regels en een hogere heffing'.

Lees ook:  Minder bijtelling voor schonere auto is geen discriminatie

Reageer op dit artikel